เราทำอะไร

เราได้จัดเตรียมประสบการณ์ทางด้านการศึกษาจากทั่วโลก สร้างสรรค์โปรแกรมใหม่ด้านกาศึกษาที่น่าสนใจและมีเส้นทางการเดินทางทั่วโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจ….

โปรแกรม

หากคุณกำลังมองหาโปรแกรมหรืองานต่างประเทศที่ประเทศสิงคโปร์….

มาเป็นส่วนร่วม

พันธมิตรในการทำงานของเรา ได้แก่ Yale-NUS College, Resorts World Sentosa….

เรื่องราวของเรา

A Little Learning ได้พานักเรียนไปสู่เป้าหมายทางการศึกษาทั่วโลก เราได้จัดโปรแกรมที่น่าสนใจต่างๆทั่วโลก เพื่อเปิดมุมมองและทัศนคติใหม่ๆให้แก่นักเรียน

โปรแกรมของเรา ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติการต่างๆ, ทัศนศึกษา, โครงการแลกเปลี่ยน หรือ โครงงานวิจัยต่างๆในภูมิภาค ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนของเรามีความสุข และสนุกที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ให้พร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในศตวรรษที่21 โดยโปรแกรมของเรา จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จำเป็นดังต่อไปนี้

  • การเรียนรู้ด้วยตัวเอง
  • การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
  • การสื่อสารด้วยวาจา (วัจนภาษา)
  • บนซ้าย : นักเรียนจากญี่ปุ่นกำลังเพลิดเพลินกับผลงานที่นำเสนอในงาน GLL, 2017
  • บนขวา : ทริปชั้นเรียนธุรกิจ กรณีศึกษาประเทศเยอรมัน ที่Liechtenstein
  • ล่างซ้าย : ผู้ชนะจาก Tsukuba Science Edge, 2018
  • ล่างขวา : นักเรียนจาก มหิดลวิทยานุสรณ์ และ ผู้ดูแลจาก NUS, GLL, 2018

พันธกิจของเรา

A Little Learning : The School เปิดโอกาสทางการศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกให้แก่เยาวชน

เรามีความตั้งใจที่จะมอบโปรแกรมการศึกษาที่ดีที่สุดเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้สร้างและพัฒนาทักษะที่ต้องการและจำเป็น เพื่อเป็นการปูทางสู่อาชีพในฝันของพวกเขาได้อย่างมั่นใจในโลกของการทำงานในอนาคต

เราได้นำพานักเรียนที่มีความสนใจคล้ายกัน ต้องการพัฒนาตนเองในเส้นทางเดียวกัน เหล่าอาจารย์ นักการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญในสายงานและธุรกิจทุกด้าน ให้ได้มีโอกาสมาพบเจอกัน

ผู้เข้าร่วมโครงการของเรานั้นต่างก็ได้รับการให้คำปรึกษาและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำ ในฐานะผู้ร่วมโครงการ ท่านจะได้เรียนรู้จากเครือข่ายคุณภาพ ร่วมกับผู้ทีมีความสนใจใกล้เคียงกัน และได้รับโอกาสในการเรียนรู้จากองค์กรที่เป็นผู้นำในสาขานั้นๆ

  • บนซ้าย : ผู้เข้าร่วมโครงการกับเพื่อนใหม่ ในโปรแกรม New Zealand Immersion Programme
  • บนขวา : โปรแกรมการเขียนสร้างสรรค์จาก Stanford University ที่สถาบัน Hwa Chong Institution
  • ล่าง : ภาพหมู่ของผู้ร่วมโครงการ 200 คนที่งานเลี้ยงของ GLL 2018 Closing Ceremony ที่ NUS U-Town

UPCOMING PROGRAMMES

MORE THAN

09

Years Experience

4000

Students

31

Nationalities

63

Schools & Organisations