การมาด้วยกัน คือจุดเริ่มต้น

การอยู่ด้วยกัน เป็นพัฒนาการ

การทำงานร่วมกัน เป็นความสำเร็จ

เราเห็นด้วยกับคำกล่าวข้างต้นของ เฮนรี่ ฟอร์ด เราเชื่อว่า การทำงานร่วมกันนั้นทำให้เราเดินหน้าได้เร็วขึ้น และการร่วมมือจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

A Little Learning : The School มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศสิงคโปร์และต่างประเทศ ทั้งนี้เรายังคงมองหาความร่วมมือจากองค์กรอื่นๆมากขึ้น

ซึ่งในการแสวงหาพันธมิตรและองค์กรใหม่ๆนั้น ทางเรามีเป้าหมายในการขยายขอบเขตเพื่อสร้างโอกาสและมองหาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

  • ทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับนักเรียนวิทยาศาสตร์หัวกะทิจาก Anderson Junior College

โอกาสในความร่วมมือ

A Little Learning ทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆ, องค์กรที่ไม่มุ่งแสวงหากำไร และองค์กรต่างๆเพื่อพัฒนาการศึกษา ที่ได้เสนอโอกาสสำคัญในการสร้างประสบการณ์สำคัญให้กับผู้เรียน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างเสริมความมั่นใจ, ทักษะ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้พร้อมกับสภาพสังคมปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความรับผิดชอบของเราที่มีต่อเยาวชนยุคใหม่ในการที่จะเตรียมพร้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพของโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรของเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ดังนั้น เราจึงเปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรใหม่ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานบริการของเราอยู่เสมอ

พวกเราที่ A Little learning พยายามสร้างสรรค์โปรแกรมที่สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน ทางเราจึงเปิดรับทั้งโปรแกรมระยะสั้นและระยะยาว โปรแกรมต่างๆมีสามารถดูได้ ที่นี่ ซึ่งมีทั้งแบบโปรแกรมแลกเปลี่ยน 2 สัปดาห์ที่ต่างประเทศ จนถึง หนึ่งวันในสิงคโปร์

หากน้องๆคนไหน สนใจเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษาต่างๆ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : A Little Learning – Thailand หรือทาง e-mail ที่ thai-admin@alittlelearning.com แล้วทางเราจะติดต่อกลับภายในสองวันทำการ