เรามีโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะด้วยการผสมผสานของความเป็นเลิศด้านวิชาการทักษะและการพัฒนาทางสังคมโดยมุ่งเน้นการปลูกฝังการกำกับตนเองและการเป็นพลเมืองโลกในขณะที่ช่วยในการแสวงหาความเป็นไปได้

A Little Learning ได้จัดโปรแกรมเพื่อการศึกษาอย่างเข้มข้น ที่ประสานกันระหว่าง ความเป็นเลิศด้านวิชาการ, การพัฒนาทักษะต่างๆ และการเข้าสังคม ที่มุ่งเน้นการให้น้องๆมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาและชี้นำตนเอง รวมไปถึงเป็นผู้ที่มีความสามารถหลากหลายเพื่อรองรับการทำงานในระดับสากล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยเป็นใบเบิกทางสู่โอกาสเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต

โปรแกรมของ A Little Learning นั้นเหมาะกับน้องๆวัย 10-18 ปี ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย ตั้งแต่การฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่ไปจนถึงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของน้องๆที่ประสงค์จะเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ และพร้อมที่จะสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งในทั่วทุกมุมโลก เพื่อช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิด ขยายขอบเขตของการเรียนรู้ เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์จากทั่วทุกมุมโลก ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตร

การพัฒนาที่เราเน้นคือ :

  1. การสร้างแฟ้มสะสมผลงาน
  2. การค้นหาอาชีพในอนาคตและแนะแนวทางให้กับน้องๆ
  3. การสร้างและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ
  4. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการฝึกงาน
A Little Learning's programmes are structured around the critical milestones of a student's education journey.